The health blog

Articles, interviews and tips helping you achive a healthier lifestyle.

Blogg

Alla goda krafter behövs för ett hållbart samhälle med hälsa

”Den bästa skadan är den som aldrig sker.” Så resonerar vi på If som försäkringsbolag. Vi vet idag att enorma resurser i samhället går till vård för livsstilsrelaterade sjukdomar. Utan dessa vårdbehov hade resurserna kunnat användas för andra ändamål. Det ljusa i sammanhanget är att 80 procent av livsstilsrelaterade sjukdomar är undvikbara. . Ändå går blott 3 procent av de offentliga resurserna till preventiva hälsoinsatser, merparten av resurserna går således till reaktiv vård. Om tidiga och förebyggande insatser skulle prioriteras högre inom hälso- och sjukvården skulle, på sikt, mer resurser kunna frigöras till sjukvård för dem som bäst behöver den.

Kristina Ström Olsson, If Försäkringar

Mar 14, 2023

Blogg

Hur kan en hälsocoach göra skillnad?

Att vara coach handlar i mångt och mycket om att vara en hjälp till självhjälp. Vi coacher är viktiga i själva samtalet och för förändringsviljan men det är individen som ska göra jobbet! Det är därför viktigt att ställa frågor som leder till ökat fokus/medvetenhet, självinsikt och framåtkraft. Genom att ställa följdfrågor där deltagarna svarar högt, bidrar vi till ökad förståelse och en djupare insikt om de egna behoven.

Sandra Seiger

Feb 23, 2023

Blogg

Känslan styr hur du äter

Du har kunskapen och vet egentligen precis vad du ska göra för att inte lägga på dig de där extra kilona. Ändå smyger sig vikten upp och plötsligt har trivselkilon blivit till övervikt. Från bara lite rund om magen till att plötsligen risken för sjukdomar, såsom högt blodtryck och diabetes, är en verklighet. Storstockholms Diabetesförening i samarbete med Lisbeth Stahre, medicine doktor vid Karolinska Institutet, tar upp detta tabubelagda område och ger tips på tankemönster som kan hjälpa till att kontrollera matintaget.

Storstockholms Diabetesförening

Dec 19, 2022

Blogg

Dags att leva blått?

Börja inte med att sluta när du vill ändra din livsstil. Börja med att lägga till en ny vana här, ett annorlunda sätt att tänka där. Ta det lugnt, en sak i sänder. Efter ett tag kommer du att märka att de goda vanorna puttar undan de sämre, utan att det känns jobbigt. De dåliga vanorna får liksom inte plats längre. Blue Habits går igenom 5 nycklar till god hälsa. Med hälsosam mat, rörelse, återhämtning, resiliens och mål och mening blir det enkelt att lägga till nya hälsosamma vanor, inspirerade av hur man äter och lever i världens blå zoner, men på det sätt som passar oss i Norden. Vi kallar det för att leva blått.

Dec 2, 2022

Blogg

Varför är det viktigt att förebygga prediabetes och typ 2 diabetes

Prediabetes är ett förstadium till typ 2-diabetes som innebär lite förhöjt blodsocker fastande på  morgonen och/eller lite för högt blodsocker efter kolhydratrik måltid eller en sockerbelastning. Har man både lite högt fasteblodsocker och lite för högt blodsocker på dagen så stiger det vi kallar HbA1c  som är ett mått på medelblodsockret de senaste 2 månaderna. Lite för högt blodsocker innebär att  det är högre än hos de med helt normal sockertolerans men lägre än det man har vid typ 2 diabetes.

Kerstin Brismar

Nov 14, 2022

Blogg

Energi på ett kick – 3 enkla andningsövningar som du kan göra hemma

När vi är stressade så har vi en ytlig andning, som är begränsad till övre delen av vår bröstkorg och när vi är lugna och avslappnade andas vi djupare, hela vägen ner till magen. För det mesta sker vår andning helt av sig själv, utan att vi behöver tänka på den. Men vi kan också välja att själva styra hur vi andas med hjälp av andningsövningar, det som inom yoga kallas för pranyama.

Yogobe

Oct 31, 2022