The health blog

Articles, interviews and tips helping you achive a healthier lifestyle.

Blogg

Bättre hälsa börjar med bränslet vi förser oss med

Tekniken att mäta och tolka glukos från sensorer för personer inom diabetesvård och för högpresterande idrottare har funnits på marknaden en längre tid. Men kunskapen och erfarenheten att tolka glukosdata för att förebygga sjukdom och upptäcka individer redan i riskzonen i är inte lika vedertagen. Tekniken erbjuder dessutom en möjlighet att med skräddarsydda råd stärka det friska och ge stöd för livsstilsförändringar.

Mäta Health

Sep 20, 2022

Blogg

Vad händer i kroppen under och efter en graviditet?

Under en graviditet sker många omställningar i kroppen som kan påverka dig som är gravid både fysiskt och mentalt. Rent fysiologisk kommer många system i kroppen att påverkas och anpassas till den förändrade situationen med ytterligare ett liv i magen. Ingen graviditet är den andra lik och hur vi påverkas av omställningarna är väldigt individuellt. I det här inlägget listar vi några av de förändringar som sker i kroppen och hur det kan påverka den som är gravid.

Jun 26, 2022

Blogg

Mick: "Börjar plocka fram kläder från 2018"

Just nu deltar 925 personer i Stockholm i ett kostnadsfritt hälsoprogram av Health Integrator. Under en period på fem år får personerna coachning, hälsouppföljningar och ekonomiskt stöd för att förbättra sin hälsa. Mick är en av de många nöjda deltagarna som redan märker effekt. Tillsammans med sin coach Linda har Mick satt en plan för hur han kan uppnå en hållbar livsstilsförändring över tid.

Deltagare Michael

Jun 14, 2022

Blogg

Därför är stillasittande vår tids rökning

Att många av oss sitter allt mer stilla kanske inte är någon nyhet. Men tänker vi egentligen på alla de negativa följder det kan innebära för vår hälsa? Amanda Martinsson som skrivit texten är volontär för Beat Diabetes. När hennes 3 åring insjuknade i typ 1-diabetes förra året kände hon ett starkt behov av att göra något för att uppmärksamma och sprida kunskap om sjukdomen. Hon tog kontakt med Beat Diabetes och skriver nu texter för organisationen.

Beat Diabetes

May 3, 2022