top of page
iStock-1352014158.jpg

För en bättre folkhälsa som sparar pengar och räddar liv

Det framgångsrika hälsoprogrammet

45%

har lämnat rikszonen för diabetes typ 2 efter 18 månader i programmet

60%

Har förbättrat sitt långtidsblodsocker (HbA1c) efter 18 månader i programmet

80%

av deltagarna i programmet upplever en bättre livskvalitet

Tidig upptäckt av riskgrupper och mätbara utfall

Sjukvården globalt står inför många utmaningar med en åldrande befolkning, kraftiga ökningar av livsstilssjukdomar och kroniska sjukdomar, ökade kostnader för läkemedel och nya sätt att strukturera vården. Majoriteten av vårdens resurser går till att vårda de som redan är sjuka. Endast en liten del läggs på preventiva insatser för att minska inflödet av nya insjuknade.

 

Samarbeta med oss för att förebygga sjukdom och förbättra folkhälsan i er region! Utöver själva preventiva insatsen kan vi även hjälpa er region att sätta upp en finansieringslösning för insatsen genom en hälsoobligation. En finansierinslösning där återbetalningen och räntan är kopplad till hur framgångsrik den preventiva insatsen blir.

Nyfiken på att läsa mer om hur hälsoobligationen fungerar? Klicka här.

Skärmavbild 2023-08-31 kl. 10.38.27.png
80%
av alla kroniska sjukdomar 

kan förebyggas med hjälp av livsstilsförändringar

Skärmavbild 2023-08-31 kl. 10.38.27.png
3%
av vårdens resurser går idag till förebyggande hälsoinsatser
Skärmavbild 2023-08-31 kl. 10.38.27.png
1 kr = 6kr
när vi investerar i preventiva hälsoinsatser

Våra hälsoprogram

Våra program kombinerar personlig hälsocoachning med skräddarsydda hälsotjänster som genererar ett unikt upplägg anpassat efter behovet hos varje enskild individ och dess preferenser. Läs mer om våra preventiva hälsoprogram här. Vilka utmaningar står din region inför? Vi sätter flexibelt samman ett hälsoprogram anpassat efter era behov.

På uppdrag av Region Stockholm jobbar vi med att förebygga diabetes typ 2. Hör vår hälsocoach Sara berätta om det framgångsrika hälsoprogrammet; ca 50% är inte längre i riskzonen för diabetes typ 2 efter 1,5 år i programmet.

För mer information om vårt samarbete med Region Stockholm, klicka här för att ta del av Hälsokontraktet.

bottom of page