top of page

Sveriges första preventiva företagshälsa 

Vårt erbjudande via Benify

Vi skräddarsyr förebyggande hälsotjänster utefter ert företags specifika behov. Vi erbjuder en tjänst som är enkel och behovsanpassad där ni kan följa upp på hälsan på ert företag på en aggregerad nivå där varje individ får hjälp med sina specifika utmaningar. 

Genom att jobba preventivt reducerar vi risker och kan tidigt identifiera individer som ligger i risk för att utveckla livsstilsrelaterade sjukdomar. Vårt fokus är riskreducering och vi gör hälsa mätbart.

Screena dina medarbetare via hälsoformulär samt blodprov för att upptäcka vilka som ligger i riskzonen för ohälsa innan de blir sjuka. Ge dessa individer möjlighet att förbättra sin hälsa med stöd av en personlig hälsocoach, där du som arbetsgivare endast betalar för nyttjade samtal.

Health integrator bjuder på abonnemanget för plattformen värde 199 kr/medarbetare och år samt en gratis digital screening av alla era anställda. Vill du veta mer, ta kontakt med oss här till höger.

Tack! Vi hör av oss inom kort.

Frånvaroläget idag

 

66 miljarder kr

i samhällskostnader för 

sjukskrivningar 2021

47% av alla pågående sjukskrivningar beror på stress och/eller psykisk ohälsa

 

388 000 kr

i kostnader för en utbränd medarbetare i produktionsbortfall och sjukfrånvaro

De flesta arbetsgivare kämpar med att få ned sjukfrånvaron men de glömmer ofta att sjuknärvaro är ett minst lika stort problem, om inte större. När medarbetare fortsätter att arbeta trots att de inte är friska påverkar det både hälsan och produktiviteten negativt. Både individer och företag kan förlora mycket på att inte uppmärksamma och åtgärda sjuknärvaron. Genom att jobba med förebyggande hälsoinsatser kan vi öka frisknärvaro och produktivitet. ​

Effekten av preventiv företagshälsa

  • Friskare och mer hälsosamma medarbetare bidrar till en ökad produktivitet i arbetet

  • Med förebyggande hälsoinsatser sänker vi sjuknärvaron på ditt företag

  • Sänkta sjuk- och vårdkostnader 

  • Lägre skadekostnader

Möt Selma, deltagare i Region Stockholms hälsoprogram, och lär dig mer om hur vi arbetar med förebyggande hälsoinsatser.
 
bottom of page