top of page
iStock-1332558192.jpg

Sveriges första friskförsäkring

  • ​Friskare och mer hälsosamma medarbetare bidrar till en ökad produktivitet i arbetet

  • Bättre folkhälsa avlastar välfärdssystemen och sänker sjuknärvaron

  • Sänkta sjuk- och vårdkostnader 

  • Lägre skadekostnader

Frånvaroläget idag

 

66 miljarder kr

i samhällskostnader för 

sjukskrivningar 2021

47% 

av alla pågående sjukskrivningar beror på stress och/eller psykisk ohälsa

 

388 000 kr

i kostnader för en utbränd medarbetare i produktionsbortfall och sjukfrånvaro

Vad uppnår vi med friskförsäkringen?

  • ​Friskare och mer hälsosamma medarbetare bidrar till en ökad produktivitet i arbetet

  • Bättre folkhälsa avlastar välfärdssystemen och sänker sjuknärvaron

  • Sänkta sjuk- och vårdkostnader 

  • Lägre skadekostnader

Hur fungerar mätbar riskreducering av ohälsa?

Vi skräddarsyr förebyggande tjänster utefter ert bolags specifika behov. Vi kan erbjuda en kompletterande tjänst för era kunders redan existerande försäkringslösningar såväl som en helhetslösning för varje individ eller företag. Genom att jobba preventivt reducerar vi risker och kan tidigt identifiera individer som ligger i risk för att utveckla livsstilsrelaterade sjukdomar. Vårt fokus är riskreducering och vi gör hälsa mätbart.

Kontinuerlig hälsocoaching med experter på beteendeförändring för bättre mental hälsa, viktnedgång och hjälp med att lämna riskzon för metabola sjukdomar 

Genom validerad screening hjälper vi dig att upptäcka risk för sjukdom tidigt - innan sjukdom bryter ut

Halvårsvisa utfallsmätningar

omvandlas till insikter vilket gör varje individuell plan helt unikt skapad utefter respektive persons data. Vi mäter även på gruppnivå. 

bottom of page