top of page

Health Integrator - den digitala plattformen som gör hälsoinsatser smartare

Vi på Health Integrator förändrar det traditionella synsättet på vilket sjukvård bedrivs idag. Genom att gå ifrån den reaktiva attityden som har ett tydligt kostnadsfokus där en generisk vårdmodell gör det svårt för den enskilda individen att hitta rätt i vårdsystemets labyrinter har vi istället fokuserat på preventiv vård genom en metod som är enkel, skalbar och behovsanpassad.


På Health Integrator sätter vi individen och det individuella behovet i fokus och det är också där som resan börjar - från början, för dig, utifrån dina förutsättningar. Den stora sjukdomsbördan som just nu råder skapar ovisshet om huruvida den svenska hälso- och sjukvården kommer att klara av kommande vårdbehov. På grund av detta görs nya satsningar för att förebygga sjukdomar, göra vården mer effektiv men även underlätta för den enskilda individen att ta mer ansvar för sin egen hälsa redan innan sjukdom bryter ut. Majoriteten av vårdens resurser går till att vårda de som redan är sjuka. Endast en liten del läggs på preventiva insatser för att minska inflödet av nya insjuknade. Hela 80% av alla kroniska sjukdomar kan förebyggas genom hälsosamma levnadsvanor. Genom att jobba preventivt och förebygga livsstilsrelaterade kroniska sjukdomar kan vi frigöra enorma resurser som kan investeras på annan sjukvård och vi besparar också individen mycket lidande.

Vad gör Health Integrator?

Health Integrator har utvecklat en digital plattform för helhetshälsa som vilar på 3 grundstenar; hälsocoachning, personlig hälsoprofil och målsättningar samt en marknadsplats. Tjänsten har ett cirkulärt upplägg och främjar hållbara förändringar av levnadsvanor för att förebygga kroniska sjukdomar som diabetes typ 2 och hjärt- kärlsjukdomar. Vårt mål är att hjälpa de som behöver oss mest och vi ser till att investeringen från dig som privatperson, er som region eller er som försäkringsbolag hamnar där den gör som mest nytta och vi kan visa på faktiska resultat.


Ett exempel på det är hälsoprogrammet vi erbjuder på uppdrag av Region Stockholm där 925 personer mellan 50-60 år i Stockholmsregionen i riskgrupp för diabetes typ 2 fått medel av regionen via en så kallad hälsoobligation för att delta i vårt 5 år långa hälsoprogram. Hälsoobligationen är den första i sitt slag, även nationellt, och är en finansieringslösning där återbetalningen och räntan är kopplad till hur framgångsrik den preventiva insatsen blir. Läs mer om hälsoobligationen här.Vid programstart låg samtliga deltagare i Region Stockholmsprogrammet inom spannet för prediabetes, riskzonen för typ 2-diabetes. Efter sex månader märktes stor skillnad för den första gruppen deltagare, 43% hade förbättrat sina blodsockervärden till den grad att de inte längre låg i riskzonen för typ 2-diabetes. Efter tolv månader är majoriteten av de första deltagarna, 51%, inte längre i riskzonen.


Om regionen väljer att skala upp satsningen och erbjuda den till alla pre-diabetiker i länet innebär detta en besparingspotential på 1,4 miljarder per år - bara i region Stockholm vilket exempelvis skulle kunna användas till 2400 nya sjukskötersketjänster.

Hälsocoachning och individuell hälsoprofil

Hälsocoachen på Health Integrator har som uppgift att stimulera deltagarna att välja en livsstil som upprätthåller och utvecklar deras hälsa över tid. Hälsocoachen stöttar till ökad självinsikt om en individuell hälsoprofil utifrån blodprov och ifyllt hälsoformulär samt utformar, tillsammans med individen, en hälsoplan med mål på lång- och kort sikt. Genom regelbundna digitala hälsosamtal främjar hälsocoachen motivationsarbetet till ändrade levnadsvanor, erbjuder dem ytterligare hälsoinformation/kunskap samt guidar till ett brett utbud av olika hälsotjänster på vår integrerade marknadsplats.Marknadsplatsen - hur fungerar den?

Health Integrators marknadsplats är en integrerad del i vår tjänst där du som användare med hjälp av din coach hittar produkter och tjänster som är handplockade och kvalitetssäkrade för att skapa bästa förutsättningarna för dig att nå dina hälsomål. På marknadsplatsen förmedlar Health Integrator tjänster och produkter som är specifikt utvalda för målgruppen och som bidrar till att lättare skapa och behålla nya hälsosamma vanor. Valda produkter läggs i varukorgen, betalas med valt betalmedel, checkas ut och aktiveras sedan hos leverantören. Utöver hälsocoachning erbjuder marknadsplatsen i dagsläget produkter och tjänster inom kategorierna:

  • Hemmaträning

  • Kost

  • Kurser och inspiration

  • Gym- och vattenträning

  • Stress och sömn

  • Alkohol och tobaksvanor

  • Kvinnohälsa

Marknadsplatsen är en dynamisk plats som är under ständig utveckling. Detta för att hela tiden vara uppdaterade på deltagarnas behov, nyheter på marknaden och ny forskning. Hälsocoachen hjälper deltagaren att hitta produkter och tjänster som passar hälsoprofilen och de personliga målsättningarna och för att göra det extra enkelt finns också rekommenderade paket med produkter som baseras på de vanligaste målsättningarna inom hälsoprogrammen. Givetvis kan deltagaren också självständigt browsa fritt på marknadsplatsen och köpa produkter.

Flexibla betalningslösningar

På Health Integrators plattform har vi skapat flexibla betalningslösningar där du som privatperson kan betala med din egen plånbok eller ditt friskvårdsbidrag och du bestämmer själv vilken produkt som ska dras från vilken plånbok. Det kan också vara så att din region, ditt försäkringsbolag eller annan aktör går in med ett förbetalt saldo för dig, ett sk. hälsosaldo som då blir ytterligare ett betalmedel för dig att välja på. För er som region, försäkringsbolag eller företag finns möjlighet att ladda upp ett hälsosaldo i era deltagares, kunders eller anställdas digitala plånböcker på plattformen. Med ett förbetalt hälsosaldo vet ni med säkerhet att investeringen hamnar där den ska och skapar förutsättningar för individen att med hälsocoachens hjälp hitta rätt produkter för att närma sig sina hälsomål.

Nyfiken på att veta mer eller vill ni samarbeta med oss?

Boka en demo eller skriv till oss här info@healthintegrator.se
19 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page